Studia podyplomowe są przeznaczone dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych pierwszego lub drugiego stopnia lub jednolitych magisterskich niezależnie od ukończonego kierunku kształcenia.

Obecnie w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie realizowane są studia podyplomowe w zakresie:

1. zarządzania jednostką organizacyjną w administracji publicznej
2. kontroli w administracji publicznej
3. zarządzania kryzysowego
4. bezpieczeństwa dokumentów publicznych

Powyższe studia podyplomowe adresowane są dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych MSWiA.

 

Oferta na studia podyplomowe w roku akademickim 2021/2022  -  pobierz plik

 

Szczegółowych informacji udziela Pani Teresa Ostrycharz, tel. 47 733 5258