Ubezpieczenie zdrowotne dla studentów (NFZ)

Przypominamy, że osoba, która w trakcie nauki przewiduje korzystać z gabinetu lekarskiego na terenie Uczelni, powinna złożyć w gabinecie stosowną Deklarację

- do pobrania na stronie https://www.nfz.gov.pl/dla-swiadczeniodawcy/pliki-do-pobrania/druki/

Studenci są zgłaszani do ubezpieczania zdrowotnego w NFZ:

- przez swoich rodziców (jeżeli nie pracują w formie umowy o pracę i nie prowadzą działalności gospodarczej) do ukończenia 26 roku życia,

- przez pracodawcę (jeżeli są zatrudnieni na umowę o pracę),

- przez siebie samych (jeżeli prowadzą działalność gospodarczą),

- przez pracującego lub prowadzącego działalność gospodarczą współmałżonka,

- przez Uczelnię, jeżeli: ukończyli 26 lat i nie podlegają ubezpieczeniu z innego tytułu (również dla osób przed 26 rokiem życia, jeśli nie mogą być zgłoszeni do ubezpieczenia przez rodziców, np. rodzice nie żyją)

pobierz wniosek

 Studentko, Studencie! Sprawdź, czy posiadasz aktualne ubezpieczenie zdrowotne!

 Polecamy strony Narodowego Funduszu Zdrowia:

https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/informacje-o-swiadczeniach/

 W przypadku braku ubezpieczenia ponosisz PEŁNĄ OPŁATĘ za wszelkie usługi wykonane przez służbę zdrowia.

Twój pieniądz w Twoich rękach

źródło informacji: NFZ

*************************************************************************************

Ubezpieczenie NNW+OC dla studentów

Studentko, Studencie? Zapoznaj się z podstawowymi informacjami dot. ubezpieczenia w roku akademickim 2020/2021

Ogólne warunki ubezpieczenia NNW PZU Edukacja - pobierz

Ogólne warunki zbiorowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej osób fizycznych w życiu prywatnym - pobierz

źródło informacji: Nord Partner sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu

Studentko, Studencie! Pamiętaj, żeby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody - okres ubiegania się o wypłacenie odszkodowania, zgodnie z kodeksem cywilnym, wynosi trzy lata.

Numery polis od 20 października 2017 r. - pobierz

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

 

Dla kogo jest ubezpieczenie?

- dla każdego studenta bez względu na formę studiów.

Kiedy "działa" ubezpieczenie?

 - zawsze:

24 godziny na dobę,

7 dni w tygodniu,

o każdej porze dnia i nocy,

na terenie Uczelni, w dyskotece, na praktyce studenckiej.

 W jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie?

- zgłaszając "szkodę" poprzez stronę www.pzu.pl, przez telefon lub osobiście w Oddziale (szczegóły w informacji dla studenta).

 Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

- zakresem ubezpieczenia są objęte przede wszystkim trwałe uszczerbki na zdrowiu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem.

 Czy będą stawać przed komisją lekarską?

nie.

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć?

- wysokość odszkodowania zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu i wysokości sumy ubezpieczenia.

 Jeśli wysokość odszkodowania nie będzie mnie satysfakcjonowała, co dalej?

- można złożyć odwołanie.

 Czym jest ubezpieczenie OC?

- jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 Gdzie działa ubezpieczenia OC?

- ubezpieczenie OC działa na terytorium RP i UE.

 Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie OC?

- ubezpieczenie obejmuje między innymi szkody wyrządzone w związku z praktyczną naukową zawodu poza siedzibą Uczelni oraz szkody w związku z użytkowaniem roweru.

 Czy ubezpieczenie OC jest przydatne?

- ubezpieczenie jest przydatne, gdy spowodujemy szkodę osobie trzeciej, lub na rzeczy, która do niej należy

(szczególnie polecane studentom wynajmującym tzw stancję).

 Kto poniesie koszt za wyrządzoną szkodę?

- odpowiedzialność i koszt zostaje przeniesione na ubezpieczającego do wysokości sumy gwarancyjnej.

 

 

Uległeś wypadkowi?

  1. zgłoś się do lekarza w celu "założenia" historii (karty) zdarzenia;
  2. zakończ leczenie;
  3. odbierz (poproś) kserokopię historii (kartę) zdarzenia;
  4. zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez:

stronę https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

lub telefonicznie: 802 102 102 lub +48 22 566 55 55

 

lub innemu zdarzeniu (dotyczy ubezpieczenia OC)?

  1. wykonaj zdjęcia zdarzenia i skany dokumentów niezbędnych do zgłoszenia lub zabezpieczenia roszczenia;
  2. zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez:

stronę https://www.pzu.pl/szkody-i-roszczenia

lub telefonicznie: 802 102 102 lub +48 22 566 55 55