Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2021/2022

 

SEMESTR ZIMOWY

pobierz:

Zarządzenie nr 9/2021 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 9 września 2021 r. ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

* organizacja roku i terminarze zjazdów - studia

 

Zarządzenie nr 12/2021 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 września 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych w semestrze zimowym roku akademickiego 2021/2022 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

* harmonogram zjazdów - studia podyplomowe

 

 

 *******************************************************************************************************

 

Szczegółowa organizacja roku akademickiego 2020/2021

 

SEMESTR LETNI

pobierz:

ZARZĄDZENIE NR 3/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 20 stycznia 2021 r.w sprawie ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych

* harmonogram zjazdów - studia podyplomowe

ZARZĄDZENIE NR 4/2021 DZIEKANA WYDZIAŁU BEZPIECZEŃSTWA I NAUK PRAWNYCH WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI W SZCZYTNIE z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021  na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych w semestrze letnim

* organizacja roku i terminarze zjazdów - studia

 

SEMESTR ZIMOWY

pobierz:

Zarządzenie nr 14/2020 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych z 16 września 2020 r. ws. ustalenia harmonogramu zjazdów na studiach podyplomowych roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie

* harmonogram zjazdów - studia podyplomowe

Zarządzenie nr 15/2020 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych z 21 września 2020 r. ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2020/2021 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie

* organizacja roku i terminarze zjazdów - studia

 

pobierz: Zarządzenie nr 21/2020 Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych z 23 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowej organizacji sesji zimowej w Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021 

 

 

 *******************************************************************************************************

 

UWAGA - na prośbę studentów pozostawiamy do wglądu nieaktualne terminarze

 

nieaktualne Zarządzenie nr 11/2019 z 28 sierpnia 2019 r. Dziekana Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019/2020 na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie

* nieaktualne zamierzenia ogólne, organizacja procesu dydaktycznego - studia stacjonarne (MSWiA/cywile);

* nieaktualne terminy zjazdów i sesje egzaminacyjne - studia stacjonarne (MSWiA) i niestacjonarne (MSWiA/cywile);

* nieaktualne harmonogram zjazdów - studia podyplomowe.

* nieaktualne Zarządzenie nr 13/2019 Dziekana WBiNP z 11.09.2019 zmieniające zarządzenie nr 11/2019 ws. ustalenia szczegółowej organizacji roku akademickiego 2019-2020 w WBiNP

 

**************************************************************************************************

 

 UWAGA

Szczegółowe godziny zajęć dydaktycznych oraz ich ewentualne zmiany wprowadzane są na bieżąco w Wirtualnej Uczelni przez zespół ds. planowania zajęć lub wykładowcę prowadzącego dany przedmiot (dziekanat nie ma wpływu na terminy zajęć).

W przypadku zmiany (tzn. przeniesienia) realizacji zajęć na wniosek studentów cywilnych (wzór wniosku do pobrania https://wspol.edu.pl/wbw/images/stories/dokumenty/przelozenie.pdf) decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor danego Instytutu.

 

 Plan budynków na trenie WSPol w Szczytnie

pobierz

 

 Polecamy wirtualny spacer po Uczelni

http://www.e-wspol.edu.pl/ws/

 (źródło: www.wspol.edu.pl)

 Redaktor WBW