Uczelniany Koordynator

praktyk zawodowych studentów

Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

podinsp. dr Agnieszka Sadło-Nowak

 

tel. 47 733 5656

 

**************************************** 

koordynatorzy wg kierunków studiów pierwszego stopnia:

 bezpieczeństwo wewnętrznemł. asp. Maciej Brocki, 6/423, tel. 47 733 5166

informatyka — kom. Sebastian Górski, PCAB/229, tel. 47 733 5473

kryminologia — kom. Wojciech Bilewicz, 6/302, tel. 47 733 5979

nauka o Policji — kom. dr Paweł Karabela, 6/117, tel. 47 733 5894

zarządzanie — podinsp. Jacek Krysiak, 6/305, tel. 47 733 5294

  ****************************************

koordynatorzy wg kierunków studiów drugiego stopnia:

 kryminologiakom. dr Paweł Olber, 6/313 tel. 47 733 5476

 

Uwaga - zakres obowiązków koordynatorów praktyk określa § 8 Regulaminu praktyk zawodowych studentów.

 

***********************************************************************************************************************************

 

Regulamin praktyk zawodowych studentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

pobierz dokument

 

***********************************************************************************************************************************

 RAMOWY HARMONOGRAM PRAKTYK ZAWODOWYCH STUDENTÓW

W ROKU AKADEMICKIM 2021/2022

pobierz dokument