INFORMACJE OGÓLNE

 

 

Zasady nadania numeru konta bankowego (wpłata czesnego) - pobierz dokument

 

Wpłaty za powtarzanie semestru albo roku; wydawanie dokumentów, lub legitymacji - pobierz dokument

 

Zasada obliczania za powtarzanie przedmiotu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych - pobierz dokument

******************************************************************************************************************

Zgodnie z par. 36 ust. 1 pkt. 3 rozporządzenia MNiSW z 27.09.2018 poz. 1861 od 1 października 2019 r. opłata za wydanie elektronicznej legitymacji studenckiej wynosi– 22 zł

Uwaga: wydanie duplikatu elektronicznej legitymacji studenckiej - opłata o połowę wyższa niż wydanie oryginału. 

Zachęcamy do zapoznania się z odpowiedziami przygotowanymi

przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego opublikowanymi na stronie

https://konstytucjadlanauki.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi

 

 ******************************************************************************************************************

Uwaga, student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej/życiowej na pisemny wniosek może ubiegać się o częściowe lub całkowite zwolnienie z wnoszenia opłat za usługę edukacyjną - decyzję w sprawie podejmuje Komendant-Rektor WSPol w Szczytnie, po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez Kwestora Uczelni oraz Dziekana (podanie składa się za pośrednictwem właściwego dziekanatu, a nie bezpośrednio do sekretariatu K-R WSPol). Do wniosku student dołącza dokumenty potwierdzające zaistniałą okoliczność, na którą powołuje się we wniosku.

 

pobierz: Wniosek o zwolnienie z części lub całości za kształcenie(...)

 

 ******************************************************************************************************************

 

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2021/2022

informacje zamieszczane są bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

 

Zasady / wzory umów / oświadczenia - w opracowaniu

 

Wysokości opłat (wszystkie kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 97/2021 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych WSPol w Szczytnie w roku akademickim 2021/2022

 

******************************************************************************************************************

 

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2020/2021

informacje zamieszczane są bezzwłocznie po ich zatwierdzeniu

 

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz Uchwała nr 109/IV/2020 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

 

Wysokości opłat (wszystkie kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 59/2020 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2020/2021

 

Uwaga - zgodnie z powyższą uchwałą można wybrać jedną z poniższych form i terminów wnoszenia opłat:

1. jednorazowo – opłata za kształcenie płatna do 31 października za semestr zimowy oraz do 1 marca za semestr letni

lub

2. ratalnie

I      rata płatna z góry do 31 października;

II     rata płatna z góry do 30 listopada;

III    rata płatna z góry do 14 grudnia;

IV    rata płatna z góry do 14 stycznia;

V     rata płatna z góry do 14 lutego;

VI    rata płatna z góry do 14 marca;

VII   rata płatna z góry do 14 kwietnia;

VIII  rata płatna z góry do 14 maja;

IX  rata płatna z góry do 14 czerwca, w wysokości określonej zarządzeniem komendanta – rektora.

 ******************************************************************************************************************

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2019/2020

 

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz Uchwała nr 62/IV/2019 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wysokość opłat na kierunku "nauka o Policji" - pobierz Zarządzenie nr 190/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na studiach stacjonarnych pierwszego stopnia na kierunku "nauka o Policji" na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020

Wysokości opłat (pozostałe kierunki) - pobierz Zarządzenie nr 107/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 16 sierpnia 2019 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2019/2020

Uwaga - zgodnie z powyższą uchwałą można wybrać jedną z poniższych form i terminów wnoszenia opłat:

1. jednorazowo – opłata za kształcenie płatna do 31 października za semestr zimowy oraz do 1 marca za semestr letni

lub

2. ratalnie

I      rata płatna z góry do 31 października;

II     rata płatna z góry do 30 listopada;

III    rata płatna z góry do 14 grudnia;

IV    rata płatna z góry do 14 stycznia;

V     rata płatna z góry do 14 lutego;

VI    rata płatna z góry do 14 marca;

VII   rata płatna z góry do 14 kwietnia;

VIII  rata płatna z góry do 14 maja;

IX  rata płatna z góry do 14 czerwca, w wysokości określonej zarządzeniem komendanta – rektora.

 

******************************************************************************************************************

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2018/2019

 

Zasady / wzory umów / oświadczenia - pobierz Uchwała nr 165/III/2018 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Wysokości opłat:

pobierz Zarządzenie nr 183/2018 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019

pobierz  Zarządzenie nr 180/2018 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 19 września 2018 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale policyjnych nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019

 

Uwaga - zgodnie z powyższą uchwałą można wybrać jedną z poniższych form i terminów wnoszenia opłat:

1. jednorazowo – opłata za kształcenie płatna do 31 października za semestr zimowy oraz do 1 marca za semestr letni

lub

2. ratalnie

I      rata płatna z góry do 31 października;

II     rata płatna z góry do 30 listopada;

III    rata płatna z góry do 14 grudnia;

IV    rata płatna z góry do 14 stycznia;

V     rata płatna z góry do 14 lutego;

VI    rata płatna z góry do 14 marca;

VII   rata płatna z góry do 14 kwietnia;

VIII  rata płatna z góry do 14 maja;

IX  rata płatna z góry do 14 czerwca, w wysokości określonej zarządzeniem komendanta – rektora.

 

Wysokość opłat dla cudzoziemców - pobierz Zarządzenie nr 184/2019 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 24 września 2018 r.w sprawie zasad odpłatności związanych z odbywaniem studiów przez cudzoziemców na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkole Policji w Szczytnie w roku akademickim 2018/2019

 

 

******************************************************************************************************************

 

Zasady obowiązujące w roku akademickim 2017/2018

 

Zasady / wzory umów / oświadczenia - Uchwała nr 130/III/2017 Senatu Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 19 września 2017 r.

Wysokości opłat:

pobierz Zarządzenie nr 146/2017 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 8 listopada 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale Bezpieczeństwa Wewnętrznego Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2017/2018

pobierz  Zarządzenie nr 114/2017 Komendanta-Rektora Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie z dnia 28 września 2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia wysokości opłat za świadczone usługi edukacyjne na Wydziale policyjnych nauk Stosowanych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w roku akademickim 2017/2018

 

Uwaga - zgodnie z powyższą uchwałą można wybrać jedną z poniższych form i terminów wnoszenia opłat:

1. jednorazowo – opłata za kształcenie płatna do 31 października za semestr zimowy oraz do 15 marca za semestr letni

lub

2. ratalnie:

I rata płatna z góry do 31 października;

II rata płatna z góry do 30 listopada;

III rata płatna z góry do 14 grudnia;

IV rata płatna z góry do 14 stycznia;

V rata płatna z góry do 14 lutego;

VI rata płatna z góry do 14 marca;

VII rata płatna z góry do 14 kwietnia;

VIII rata płatna z góry do 14 maja;

IX rata płatna z góry do 14 czerwca, w wysokości określonej zarządzeniem komendanta – rektora.

 

 ******************************************************************************************************************

Informacji nt. aktualnego stanu rozliczenia się z tzw. czesnego udziela

Kwestura Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Ponadto, Kwestura zajmuje się wysyłaniem wezwań dot. zaległości oraz wystawianiem faktur za tzw. czesne.

tel. (+48 89) 621 53 32

 

 ******************************************************************************************************************

 

Pozostałe informacje na stronie:  https://www.wspol.edu.pl/g/studenci/wazne-informacje/oplaty-czesne-i-inne-i-numery-kont-bankowych