Studentko, Studencie - potrzebujesz zaświadczenia, że:

- studiujesz,

- jesteś absolwentem,

- otrzymujesz pomoc materialną,

- lub do innych celów administracyjnych.

Co musisz zrobić?

Krok pierwszy:

pobierz Wniosek o wydanie zaświadczenia w dziekanacie lub wydrukuj (do pobrania poniżej, w części PODANIA/WNIOSKI/OŚWIADCZENIA).

Krok drugi:

wypełnij Wniosek o wydanie zaświadczenia.

Krok trzeci:

złóż wniosek osobiście w "swoim" dziekanacie lub prześlij korespondencyjnie pocztą na adres dziekanatu albo wyślij faksem (pamiętaj - Twój podpis musi być czytelny).

Krok czwarty:

odbierz osobiście lub wyślemy na adres wskazany we wniosku.

UWAGA:

  • zaświadczenie wydawane jest w terminie siedmiu dni od daty dostarczenia wniosku o wydanie zaświadczenie (art. 217 § 3 KPA);
  • osoby, które posiadają bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub uwierzytelniony profilem zaufanym ePUAP mogą wysłać pocztą elektroniczną (poprzez aPUAP na stronie www.wspol.edu.pl).

 

______________________________________________________________________________

 

PODANIA / WNIOSKI / OŚWIADCZENIA

do pobrania ze strony Wirtualna Uczelnia

https://wu.wspol.edu.pl/pl/web/guest/menu.dokumenty

 
 

______________________________________________________________________________

Zapomniałeś/aś złożyć podanie/wniosek we właściwym terminie?

przeczytaj

ZASADY PRZYWRACANIA TERMINÓW W PRZYPADKU NIEZŁOŻENIA PODANIA W WYMAGANYM TERMINIE