pliki do pobrania:

 

Regulamin studiów w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Regulamin studiów podyplomowych w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie

 

Zasady dokumentowania form weryfikacji zakładanych efektów uczenia

 

Zasady przepisywania ocen z przedmiotów realizowanych w toku studiów

 

Zasady uzupełniania różnic wnikających z planów i programów kształcenia

 

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie nr 175 Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie wraz z załącznikami)

 

Zasady prowadzenia seminarium dyplomowego i przebiegu egzaminu dyplomowego, a także zasad i kryteriów przygotowania oraz oceny prac dyplomowych na studiach drugiego stopnia realizowanych na Wydziale Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie (Zarządzenie nr 31/2021 K-R WSPol w Szczytnie wraz z załącznikami)

Oświadczenie dyplomanta (załącznik nr 3 do zasad i kryteriów pisania prac dyplomowych)

Regulamin antyplagiatowy (załącznik nr 7 do zasad i kryteriów pisania prac dyplomowych)

 

Zarządzenie nr 81/2020 Komendanta-Rektora WSPol w Szczytnie z dn. 28.05.20 r. w spr. ustalenia parametru dotyczącego poziomu podobieństwa oraz wartości współczynnika Procentowego Rozmiaru Podobieństwa tekstu prac dyplomowych

 

Opr.: Bogusława Bałdyga