wyszukiwarka

Herb Polski

Wybrane umowy z podmiotami krajowymi:

 • Urząd Komisji Nadzoru Finansowego
 • Rządowe Centrum Bezpieczeństwa;
 • Izba Administracji Skarbowej w Olsztynie;
 • Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Prokuratura Krajowa;
 • Instytut Techniczny Wojsk Lotniczych w Warszawie;
 • Centrum Szkolenia Straży Granicznej im. Żołnierzy Korpusu Ochrony Pogranicza w Kętrzynie;
 • Szkoła Główna Służby Pożarniczej w Warszawie;
 • Akademia Sztuki Wojennej;
 • Lotnicza Akademia Wojskowa w Dęblinie;
 • Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni;
 • Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej;
 • Politechnika Warszawska;
 • Uniwersytet Warszawski;
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie;
 • Uniwersytet Szczeciński;
 • Uniwersytet Wrocławski;
 • Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim;
 • Akademia Wojsk Lądowych we Wrocławiu;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Krajowa Szkoła Sądownictwa i Prokuratury w Krakowie;
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego w Warszawie;
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie;
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie;
 • Krajowa Szkoła Skarbowości w Warszawie;
 • Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego z siedzibą w Warszawie.

 

Wybrane umowy z Uczelniami zagranicznymi:

 • Akademia Kryminalistyki i Studiów Policyjnych w Belgradzie – Serbia;
 • Uniwersytet Służb Publicznych w Budapeszcie – Węgry;
 • Umowa Ramowa o Współpracy Partnerskiej z CEPOL w Budapeszcie – Węgry;
 • Akademia Policji „Alexandru Ioan Cuza” w Bukareszcie - Rumunia;
 • Chiński Uniwersytet Bezpieczeństwa Publicznego w Pekinie - Chiny;
 • Państwowa Wyższa Szkoła Policji w Saint-Cyr-au-Mont d’Or - Francja;
 • Akademia im. Stefana cel Mare Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Mołdawii w Kiszyniowie – Mołdawia;
 • Akademia Korpusu Policji w Bratysławie – Republika Słowacka;
 • Sam Houston State University College of Criminal Justice, Hunstville, Texas – USA;
 • Wyższa Szkoła Policji Saksonii w Rothenburgu – Niemcy;
 • Akademia Kadr Kierowniczych Policji w Münster – Niemcy;
 • Lwowski Państwowy Uniwersytet Spraw Wewnętrznych Ukrainy we Lwowie– Ukraina.

 

Umowy o współpracy w ramach programu ERASMUS +:

 • Akademia MSW Republiki Bułgarii – Bułgaria;
 • Uniwersytet Obrony – Republika Czeska;
 • Uniwersytet Techniczny w Ostrawie – Republika Czeska;
 • Akademia Policji Republiki Czeskiej w Pradze – Republika Czeska;
 • Estońska Akademia Nauk o Bezpieczeństwie – Estonia;
 • Uniwersytet Nauk Stosowanych – Finlandia;
 • Uniwersytet Paris 13 – Francja;
 • Międzynarodowy Uniwersytet Kataloński – Hiszpania;
 • Akademia Policji – Holandia;
 • Uniwersytet Michała Römera w Wilnie – Litwa;
 • State Border Guard College – Łotwa;
 • State Police College – Łotwa;
 • Wyższa Szkoła Ekonomii i Prawa w Berlinie – Niemcy;
 • Wyższa Szkoła Administracji Publicznej i Wymiaru Sprawiedliwości w Bawarii – Niemcy;
 • Wyższa Zawodowa Szkoła Administracji Publicznej, Policji i Prawa Meklemburgii i Pomorza Przedniego w Guestrow – Niemcy;
 • Akademia Policji Dolnej Saksonii – Niemcy;
 • Akademia Policji Landu Branderburgia – Niemcy;
 • Wyższa Szkoła Policji Saksońskiej – Niemcy;
 • Maia University Institute – Portugalia;
 • Akademia Policji im. Ioanu Cuza – Bukareszt;
 • Akademia Korpusu Policji w Bratysławie  – Słowacja;
 • Uniwersytet Zarządzania Bezpieczeństwem w Koszycach – Słowacja;
 • Akademia Sił Zbrojnych im. gen. M. R. Štefánka w Liptowskim Mikulaszu – Słowacja;
 • Uniwersytet w Zilinie – Słowacja;
 • Turecka Państwowa Akademia Policyjna w Ankarze – Turcja;
 • Uniwersytet Anatolijski – Turcja;
 • Uniwersytet Służb Publicznych – Węgry;
 • University of Central Lancashire  – Wielka Brytania.