Herb Polski 

Skład stałych komisji senackich Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

w kadencji 2018-2022

 

1) Senacka Komisja Statutowa:

a) dr hab. Andrzej Urban;

b) dr hab. Adam Hołub;

 

2) Senacka Komisja Nauki i Etyki:

a) prof. dr hab. Kuba Jałoszyński;

b) dr hab. Marian Mroziewski;

c) dr hab. Adam Hołub;

d) dr hab. Waldemar Zubrzycki;

 

3) Senacka Komisja ds. Dydaktycznych:

a) kom. dr Paweł Olber;

 

4) Senacka Komisja Budżetu, Rozwoju Uczelni i Współpracy z Zagranicą:

a) dr hab. Waldemar Zubrzycki;