wyszukiwarka

Herb Polski

Studentko, Studencie,

 zapoznaj się z podstawowymi informacjami (pobierz)

 

POLISY OBOWIĄZUJĄCE w 2018/2019 od 20 października 2018 r. do 19 października 2019 r.

Wysokość wpłacanej składki

Numer polisy

62,88 zł

1024450801

74,71 zł

1024450804

90,06 zł

1024450808

 

Studencie!

Pamiętaj, żeby nie zwlekać ze zgłoszeniem szkody - okres ubiegania się o wypłacenie odszkodowania, zgodnie z kodeksem cywilnym, wynosi trzy lata.

Numery polis od 20 października 2014 r. pobierz

 

 

 Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania smile

 

Dla kogo jest ubezpieczenie?

- dla każdego studenta bez względu na formę studiów.

 

Kiedy "działa" ubezpieczenie?

- zawsze:

24 godziny na dobę,

7 dni w tygodniu,

o każdej porze dnia i nocy,

na terenie Uczelni, w dyskotece, na praktyce studenckiej.

 

W jaki sposób mogę ubiegać się o odszkodowanie?

- zgłaszając "szkodę" poprzez stronę www.pzu.pl, przez telefon lub osobiście w Oddziale (szczegóły w informacji dla studenta).

 

Jakie zdarzenia są objęte ubezpieczeniem?

- zakresem ubezpieczenia są objęte przede wszystkim trwałe uszczerbki na zdrowiu spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem (Wariant I zgodnie z OWU).

 

Czy będą stawać przed komisją lekarską?

- nie.

 

Na jakie odszkodowanie mogę liczyć?

- wysokość odszkodowania zależy od procentu uszczerbku na zdrowiu i wysokości sumy ubezpieczenia.

 

Jeśli wysokość odszkodowania nie będzie mnie satysfakcjonowała, co dalej?

- można złożyć odwołanie.

 

Czym jest ubezpieczenie OC?

- jest to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

Gdzie działa ubezpieczenia OC

- ubezpieczenie OC działa na terytorium RP.


Co jeszcze obejmuje ubezpieczenie OC?

- ubezpieczenie obejmuje między innymi szkody wyrządzone w związku z praktyczną naukową zawodu poza siedzibą Uczelni oraz szkody w związku z użytkowaniem roweru.

 

Czy ubezpieczenie OC jest przydatne?

- ubezpieczenie jest przydatne, gdy spowodujemy szkodę osobie trzeciej, lub na rzeczy, która do niej należy

(szczególnie polecane studentom wynajmującym tzw stancję).

 

Kto poniesie koszt za wyrządzoną szkodę?

- odpowiedzialność i koszt zostaje przeniesione na ubezpieczającego do wysokości sumy gwarancyjnej.

 


 

Uległeś wypadkowi?

 

1. zgłoś się do lekarza w celu "założenia" historii (karty) zdarzenia;

2. zakończ leczenie;

3. odbierz (poproś) kserokopię historii (kartę) zdarzenia;

4. zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez:

 

lub innemu zdarzeniu (dotyczy ubezpieczenia OC)?

 

1. wykonaj zdjęcia zdarzenia i skany dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia roszczenia;

2. zgłoś zdarzenie w celu otrzymania odszkodowania poprzez: