wyszukiwarka

Herb Polski

Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego w dziedzinie nauk społecznych w dyscyplinie nauki
o bezpieczeństwie
nadane w 2016 r. decyzją Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów.