wyszukiwarka

Herb Polski

 
Doktorant Temat  Promotor Data wszczęcia przewodu
Marika Żukowska Republika Włoska wobec zagrożeń terrorystycznych dr hab. Tomasz Aleksandrowicz 22.01.13 r.
Ryszard Jakubowski Standardy użycia broni palnej przez Policję w Polsce dr hab. Waldemar Zubrzycki 26.02.13 r
Brygida Buniek Kształtowanie wizerunku Policji wśród dzieci i młodzieży hab. dr hab. Marian Kopczewski
promotor pomocniczy - dr Marek Pognowski
31.03.15 r.
Sławomir Piątek Terytorialne formacje zbrojne w zapewnieniu bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej dr. hab. Weronika Jakubczak
promotor pomocniczy - dr Marcin Górnikiewicz
31.03.15 r.
Konrad Kordalewski Cyberprzemoc wobec małoletnich prof. dr. hab. R. Jakubczak
promotor pomocniczy - dr Michał Stępiński
24.05.16 r.
Kamila Jakubczak-Krawczyńska Organizacje pozarządowe w zapewnianiu bezpieczeństwa społeczności lokalnych regionu piotrkowskiego dr hab. dr hab.  Bogusław Pacek
promotor pomocniczy - dr Julia Anna Grochocka
15.11.16 r.
Grzegorz Cisek Przygotowanie zawodowe policjantów do służby na obszarach wodnych w Polsce prof. dr hab. Ryszard Jakubczak
promotor pomocniczy - dr Oksana Telak
22.12.16 r.
Michał Kontapka Bezpieczeństwo informacyjne młodzieży w aspekcie działalności Policji dr hab. Sławomir Zalewski
promotor pomocniczy - dr Piotr Łuka
23.05.17 r.
Piotr Koza Zintegrowany system satelitarnej obserwacji Ziemi wspierający zarządzanie kryzysowe w Polsce dr hab. Bogdan Zdrodowski 27.06.17 r.
Maciej Petniunas Zachowania kierujących pojazdami samochodowymi determinujące bezpieczeństwo ruchu drogowego w Polsce  dr hab. inż. Andrzej Urban
promotor pomocniczy - dr Piotr Łuka
18.09.2018 r.
 Robert Czerniawski Udział Policji w zapewnieniu bezpieczeństwa imprez masowych w Polsce dr hab. inż. Janusz Falecki 13.11.2018 r.
Jacek Pardo Cyberprzestępczość jako wynik rozwoju technologicznego i jej wpływ na bezpieczeństwo i zmianę kierunku przestępczości w mieście powiatowym na przykładzie miasta Słupska dr hab. Mieczysław Koziński 29.03.2019 r.
Damian Muszyński Przygotowanie policjantów do reagowania na zdarzenie o charakterze „aktywny strzelec”/ „aktywny zabójca” prof.  dr hab. Waldemar Zubrzycki
promotor pomocniczy - dr Marcin Nowak
5.032019 r.
Krzysztof Gackowski Przygotowanie polskich policjantów do pełnienia wspólnych służb z funkcjonariuszami państw Unii Europejskiej prof. dr hab. Kuba Jałoszyński 16.04.2019 r.
Maciej Sostek Udział polskiej Policji we wspólnych zespołach śledczych państw Unii Europejskiej prof. dr hab. Kuba Jałoszyński 16.04.2019 r.
Andrzej Pogorzelski Rola Policji w kształtowaniu infrastruktury drogowej prof. dr hab. Kuba Jałoszyński 16.04.2019 r.
Janusz Kiszka Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jako narzędzie służące poprawie bezpieczeństwa mieszkańców rejonów przygranicznych Polski Wschodniej prof. dr hab. Agata Tyburska
promotor pomocniczy - dr Justyna Jurczak
16.04.2019 r.
Mariusz Pracz Sprawność fizyczna jako element doboru kandydatów do służby w Policji dr hab. Mariusz Nepelski 16.04.2019 r.
Sławomir Nosarzewski Cyberprzestępczość w Rzeczypospolitej Polskiej w latach 2015-2019 dr hab. Jerzy Kosiński 16.04.2019 r.
Tomasz Kulczyk Centralne Repozytorium Danych Biomedycznych w postaci wizerunku twarzy oraz odcisków palców prof. dr hab. Tomasz Aleksandrowicz 16.04.2019 r.
Krzysztof Białowąs Poprawa skuteczności działania Policji w zakresie wykroczenia "zakłocania spoczynku nocnego" dr hab. inż. Andrzej Urban 16.04.2019 r.
Marek Abramowicz Czynności w sprawach dotyczących zabójstw prowadzonych przez zespoły ds.. niewykrytych przestępstw prof. dr hab. Waldemar Zubrzycki
promotor pomocniczy - dr Sławomir Zubański
16.04.2019 r.
Karolina Micek-Cybulska Determinanty użycia broni palnej przez policjantów w Polsce dr hab. inż. Andrzej Urban
promotor pomocniczy - dr Piotr Łuka
16.04.2019 r.
Rafał Jasikowski Elektroniczne mapy zagrożeń jako narzędzie poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego w dużych aglomeracjach miejskich dr hab. Agata Tyburska
promotor pomocniczy - dr Tomasz Łachacz
16.04.2019 r.