wyszukiwarka

Herb Polski

 

 

Już za nami: 

Konferencja naukowa on-line pt. „Analiza kryminalna w nauce i praktyce na przestrzeni lat"
Termin: 24 czerwca 2021 r.
więcej informacji

Studencka konferencja on-line pt. „Kryminalistyczno-kryminologiczne aspekty przestępczości na tle seksualnym”
Termin: 21-22 kwietnia 2021 r.
więcej informacji

Międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt. „Krajobraz cyberprzestępczości w dobie COVID-19”
International scientific conference: "Cybercrime situation in the era of COVID-19"

T
ermin: 17 marca 2021 r.
więcej informacji

Międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt: "Edukacja w pandemii. Nowe zjawiska, zagrożenia i szanse. Perspektywa edukacji (nie tylko) służb państwowych"
International on-line scientific conference: "Education in times of a pandemic. New phenomena, threats and opportunities. Education perspective (not only) for state services"

Termin: 3 marca 2021 r.
więcej informacji

Międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt. „Przemoc domowa i jej nowe oblicze w dobie pandemii COVID-19”
International on-line scientific conference: “Domestic violence and its new face in the era of the COVID-19 pandemic"
Termin: 26 lutego 2021 r.
więcej informacji

Międzynarodowa konferencja naukowa on-line pt. „Nowe trendy w przestępczości – jako skutki pandemii COVID-19. Perspektywa normatywna i kryminologiczna”
International on-line scientific conference: “New trends in crime as a result of the COVID-19 pandemic normative and criminological perspective”
Termin: 19 lutego 2021 r.
więcej informacji