wyszukiwarka

Herb Polski

 

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

 

kierunek: KRYMINOLOGIA

dla osób cywilnych

pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów
w WSPol

 

czas nauki:
 - stacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)
 - niestacjonarne (3 lata, tj. sześć semestrów)

 


 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA


kierunek: KRYMINOLOGIA

dla osób cywilnych

pracowników i funkcjonariuszy Policji oraz funkcjonariuszy i pracowników innych formacji i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych i administracji, który uzyskał skierowanie na podjęcie studiów w WSPol

 

czas nauki:

- stacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)
- niestacjonarne (2 lata, tj. cztery semestry)