wyszukiwarka

Herb Polski

Wzór dyplomu ukończenia studiów pierwszego stopnia

dyplom 1 stopnia

Opis:

 1. Dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu oraz odpis przeznaczony do akt sporządzane są na karcie formatu A4 (210x297 mm), zadrukowanej jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.
 2. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w papierze:
  1. dwutonowy znak wodny,
  2. włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone, niebieskie oraz żółte,
  3. włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie, żółte oraz dwukolorowe żółto-niebieskie,
  4. zabezpieczenie w postaci cząstek niewidocznych w świetle dziennym i aktywnych w promieniowana UV w zakresie 365,
  5. zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi.
 1. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w druku:
  1. tło giloszowe z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ramka giloszowa,
  3. mikrotekst pozytywowy o treści „WYŻSZASZKOŁAPOLICJIWSZCZYTNIE”, umiejscowiony nad dolną oraz pod górną ramką giloszową,
  4. druk irysowy,
  5. nadruk widoczny w świetle UV – godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz ze wstążką w kolorze pomarańczowym,
  6. element wykonany farbą irydyscentną – skrót nazwy Uczelni,
  7. numeracja typograficzna wykazującą luminescencję w kolorze zielonym.
 1. Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym, czcionką Garamond.
 1. W przypadku odpisu lub odpisu przeznaczonego do akt, pośrodku dokumentu poniżej słowa „DYPLOM“ umieszcza się, odpowiednio, napis (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT), czcionką wielkości 11 pkt.
 1. Pod godłem Uczelni stanowiącym element karty dokumentu, w odstępie min. 5 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE” – wersalikami czcionką Myriad Pro Regular wielkości 20 pkt.,
 2. Na wysokości min. 19 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych czcionką 16 pkt.
 3. Na wysokości min. 31 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie słowo „DYPLOM” – wersalikami, pogrubioną czcionką Myriad Pro Regular wielkości 52 pkt.
 4. Na wysokości min. 60 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „ukończenia studiów pierwszego stopnia” czcionką wielkości 12 pkt.
 5. Na wysokości min. 71 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „numer dyplomu”, czcionką wielkości 12 pkt. uzupełniony przy wydruku numerem dyplomu absolwenta, czcionką wielkości 14 pkt.
 6. Na wysokości min. 91 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „(imiona i nazwisko)” czcionką wielkości 8 pkt., nad którą uzupełnia się przy wydruku imieniem bądź imionami oraz nazwiskiem absolwenta wersalikami czcionką wielkości 18 pkt.
 7. W odległości min. 14 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 102 mm od krawędzi pola godła, wyrównując do lewej krawędzi, czcionką wielkości 11 pkt. umieszcza się następujące informacje:
  1. data urodzenia,
  2. miejsce urodzenia,
  3. ukończył(a) studia
  4. na kierunku
  5. o profilu kształcenia
  6. w dyscyplinie
  7. z wynikiem
  8. uzyskał(a) w dniu,
  9. tytuł zawodowy.

Informacje uzupełnia się przy wydruku wersalikami czcionką wielkości 11 pkt., z zastrzeżeniem, że w dacie urodzenia, uzyskał(a) w dniu miesiąc wpisywany jest słownie oraz z wynikiem określa się słownie.

 1. W odległości min. 12 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 50 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do lewej krawędzi, umieszcza się napis „(nazwa miejscowości i data wydania dyplomu)” czcionka wielkości 8 pkt., nad którym uzupełnia się przy wydruku nazwę miejscowości – wersalikami czcionką wielkości 11 pkt. oraz datą wydania dokumentu czcionką wielkości 11 pkt., z zastrzeżeniem, że miesiąc zapisany jest wersalikami słownie.
 2. W odległości min. 9 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 39 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do lewej krawędzi, umieszcza się znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie 6 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony odrębnymi przepisami. Na tej samej wysokości, w centralnej części dokumentu, umieszcza się „miejsce na pieczęć urzędową”, a w prawej części dokumenty „PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS KOMENDANTA-REKTORA ALBO OSOBY UPOWAŻNIONEJ”.
 3. W odległości min. 19 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, umieszcza się centralnie napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – wersalikami czcionką Myriad Pro Regular wielkości 12 pkt.
 4. W odległości min. 7 mm od granicy ramki giloszowej prawej i min. 10 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do prawej krawędzi umieszczony jest element numeracji typograficznej druku.

 

 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego - 25 maja 2021 r.
 • data rozpoczęcia wydawania dyplomu - 25 maja 2021 r.
 • okres ważności dyplomu - bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dyplomu - brak

 Wzór dyplomu ukończenia studiów drugiego stopnia

wzór dyplomu studiów 2 stopnia

Opis:

 1. Dyplom ukończenia studiów, odpis dyplomu oraz odpis przeznaczony do akt sporządzane są na karcie formatu A4 (210x297 mm), zadrukowanej jednostronnie na papierze zabezpieczonym o gramaturze 120g/m2.
 2. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w papierze:
  1. dwutonowy znak wodny,
  2. włókna zabezpieczające widoczne w świetle dziennym – czerwone, niebieskie oraz żółte,
  3. włókna zabezpieczające widoczne w świetle UV – niebieskie, żółte oraz dwukolorowe żółto-niebieskie,
  4. zabezpieczenie w postaci cząstek niewidocznych w świetle dziennym i aktywnych w promieniowana UV w zakresie 365,
  5. zabezpieczenie chemiczne uniemożliwiające bezśladową zmianę naniesionych zapisów metodami chemicznymi.
 1. Dokument posiada zastosowane zabezpieczenia w druku:
  1. tło giloszowe z wizerunkiem godła Rzeczypospolitej Polskiej,
  2. ramka giloszowa,
  3. mikrotekst pozytywowy o treści „WYŻSZASZKOŁAPOLICJIWSZCZYTNIE”, umiejscowiony nad dolną oraz pod górną ramką giloszową,
  4. druk irysowy,
  5. nadruk widoczny w świetle UV – godło Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wraz ze wstążką w kolorze pomarańczowym,
  6. element wykonany farbą irydyscentną – skrót nazwy Uczelni,
  7. numeracja typograficzna wykazującą luminescencję w kolorze zielonym.
 1. Dokument wypełniany jest tekstem nadrukowanym w kolorze czarnym, czcionką Garamond.
 1. W przypadku odpisu lub odpisu przeznaczonego do akt, pośrodku dokumentu poniżej słowa „DYPLOM“ umieszcza się, odpowiednio, napis (ODPIS) lub (ODPIS PRZEZNACZONY DO AKT), czcionką wielkości 11 pkt.
 1. Pod godłem Uczelni stanowiącym element karty dokumentu, w odstępie min. 5 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „WYŻSZA SZKOŁA POLICJI W SZCZYTNIE” – wersalikami czcionką Myriad Pro Regular wielkości 20 pkt.,
 2. Na wysokości min. 19 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „Wydział Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych czcionką 16 pkt.
 3. Na wysokości min. 31 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie słowo „DYPLOM” – wersalikami, pogrubioną czcionką Myriad Pro Regular wielkości 52 pkt.
 4. Na wysokości min. 60 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „ukończenia studiów pierwszego stopnia” czcionką wielkości 12 pkt.
 5. Na wysokości min. 71 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „numer dyplomu”, czcionką wielkości 12 pkt. uzupełniony przy wydruku numerem dyplomu absolwenta, czcionką wielkości 14 pkt.
 6. Na wysokości min. 91 mm od krawędzi pola godła, umieszcza się centralnie napis „(imiona i nazwisko)” czcionką wielkości 8 pkt., nad którą uzupełnia się przy wydruku imieniem bądź imionami oraz nazwiskiem absolwenta wersalikami czcionką wielkości 18 pkt.
 7. W odległości min. 14 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 102 mm od krawędzi pola godła, wyrównując do lewej krawędzi, czcionką wielkości 11 pkt. umieszcza się następujące informacje:
  1. data urodzenia,
  2. miejsce urodzenia,
  3. ukończył(a) studia
  4. na kierunku
  5. o profilu kształcenia
  6. w dyscyplinie
  7. z wynikiem
  8. uzyskał(a) w dniu,
  9. tytuł zawodowy.

Informacje uzupełnia się przy wydruku wersalikami czcionką wielkości 11 pkt., z zastrzeżeniem, że w dacie urodzenia, uzyskał(a) w dniu miesiąc wpisywany jest słownie oraz z wynikiem określa się słownie.

 1. W odległości min. 12 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 50 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do lewej krawędzi, umieszcza się napis „(nazwa miejscowości i data wydania dyplomu)” czcionka wielkości 8 pkt., nad którym uzupełnia się przy wydruku nazwę miejscowości – wersalikami czcionką wielkości 11 pkt. oraz datą wydania dokumentu czcionką wielkości 11 pkt., z zastrzeżeniem, że miesiąc zapisany jest wersalikami słownie.
 2. W odległości min. 9 mm od granicy ramki giloszowej lewej i min. 39 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do lewej krawędzi, umieszcza się znak graficzny dla kwalifikacji pełnej na poziomie 7 Polskiej Ramy Kwalifikacji, określony odrębnymi przepisami. Na tej samej wysokości, w centralnej części dokumentu, umieszcza się „miejsce na pieczęć urzędową”, a w prawej części dokumenty „PIECZĘĆ IMIENNA I PODPIS KOMENDANTA-REKTORA ALBO OSOBY UPOWAŻNIONEJ”.
 3. W odległości min. 19 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, umieszcza się centralnie napis „WYDANY W RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ” – wersalikami czcionką Myriad Pro Regular wielkości 12 pkt.
 4. W odległości min. 7 mm od granicy ramki giloszowej prawej i min. 10 mm od granicy dolnej ramki giloszowej, wyrównując do prawej krawędzi umieszczony jest element numeracji typograficznej druku.
 • data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego - 25 maja 2021 r.
 • data rozpoczęcia wydawania dyplomu - 25 maja 2021 r.
 • okres ważności dyplomu - bezterminowo
 • data zakończenia wydawania dyplomu - brak

ikona PDF Opis techniczny dyplomu oraz zabezpieczenie