wyszukiwarka

Herb Polski

 

Koordynator:

 • mł. insp. dr Marzena Przetak
  tel. 47 733 5328

 

 

Członkowie Zespołu:

 • podinsp. Roman Jan Głąbowski
  tel. 47 733 5376

 

 • podinsp. Agnieszka Bonus-Dzięgo
  tel. 47 733 5909

 

 • podinsp. Jacek Krysiak
  tel. 47 733 5294

 

 • nadkom. Konrad Kordalewski
  tel. 47 733 5420

 

 • nadkom. Krzysztof Niewiarowski
  tel. 47 733 5920

 

 • kom. Magdalena Figat
  tel. 47 733 5602

 

 • podkom. Anna Waśniewska
  tel. 47 733 5479

 

Obsługa administracyjna:

Olga Banat

 

Biuro prowadzi działalność doradczą, informacyjną oraz edukacyjną mającą na celu udzielanie studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wszechstronnej i profesjonalnej pomocy w zakresie wchodzenia na rynek pracy oraz efektywnego poruszania się po nim.

Z usług Biura Karier mogą korzystać:

 • studenci, którzy chcą uzyskać poradę zawodową i informację o rynku pracy;
 • pracodawcy poszukujący wykwalifikowanych pracowników na wolne miejsca pracy.

Główne zadania Biura Karier:

 • dostarczanie studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie informacji o rynku pracy i możliwościach podnoszenia kwalifikacji zawodowych;
 • zbieranie, klasyfikowanie i udostępnianie ofert pracy, staży i praktyk zawodowych;
 • prowadzenie bazy danych studentów i absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie zainteresowanych znalezieniem pracy;
 • pomoc pracodawcom w pozyskiwaniu odpowiednich kandydatów na wolne miejsca pracy oraz staże zawodowe;
 • pomoc studentom i absolwentom Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w aktywnym poszukiwaniu pracy,
 • badanie losów absolwentów Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • współdziałanie z Uczelnianym i Wydziałowym Zespołem ds. Jakości Kształcenia, nieetatowym zespołem programowym do stałego opracowywania i doskonalenia planów studiów i programów kształcenia na studiach pierwszego i drugiego stopnia, studiach podyplomowych oraz planów i programów kursów dokształcających i szkoleń w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie oraz jednostkami organizacyjnymi i komórkami administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
 • współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym i innymi jednostkami akademickimi i naukowymi.